Strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawniania korzystania z niej, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownik może dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej w swoim urządzeniu w celu zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do niego oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, Kancelaria świadczy następujące usługi:

 

Prawo IT

 • umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe systemów IT;
 • umowy serwisowe i SLA;
 • umowy o tworzenie i administrowanie baz danych;
 • umowy licencyjne;
 • regulaminy serwisów internetowych;
 • ochrona danych osobowych i tajemnicy zawodowej;
 • prawa autorskie do oprogramowania/serwisu internetowego;
 • poufność w zakresie współpracy technologicznej;
 • dostawy technologii/know-how.

Prawo korporacyjne i gospodarcze

 • tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni;
 • łączenie, przekształcanie i podział spółek;
 • opracowywanie umów spółek, statutów, aktów wewnętrznych;
 • obsługa organów i przeprowadzanie zmian wysokości kapitału zakładowego;
 • emisja akcji i obligacji;
 • zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia;
 • rozwiązywanie spółek oraz likwidacja i upadłość.

Prawo cywilne

 • umowy wszelkiego rodzaju, reprezentacja klienta w negocjacjach;
 • odszkodowania, roszczenia.

Prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i kontraktów menadżerskich;
 • sporządzanie aktów wewnętrznych dotyczących zatrudnienia – regulaminy pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych, układów zbiorowych.

Prawo nieruchomości

 • postępowania związane ze współwłasnością, rozliczeniami między współwłaścicielami, zniesienie współwłasności;
 • uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • łączenie, podział nieruchomości, rozgraniczenie, zasiedzenie, służebności;
 • obsługa transakcji nieruchomości w tym m. in. analizowanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów i doradztwo przy transakcjach.

Prawo budowlane

 • organizacja procesu budowlanego (m.in. umowy o roboty budowlane, w przedmiocie usług projektowych i nadzoru autorskiego);
 • pomoc prawna w zakresie uzyskania wymaganych koncesji i pozwoleń związanych z organizacją procesu budowlanego;
 • spory budowlane.

 Zastępstwo procesowe i przed organami

 • postępowania sądowe, administracyjne, przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, mediacja

Sprawdź jeszcze: Windykacja należności.